Qui som

Què és l’AMPA FEDAC Manresa?

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre, que es regeix per uns estatuts propis i que està construïda per les mares i els pares amb fills estudiants en el col·legi.

Qualsevol mare o pare dels alumnes de l’Escola pot associar-se a l’AMPA. Per això cal pagar una quota fixada a l’any i complir els estatus acordats

Què fa l’AMPA?

 • Organitza i fa el seguiment de les activats coescolars.
 • Organitza la festa de l’AMPA Pare Coll i el carnestoltes.
 • Col·labora en la festa de la castanyada i en la visita del patge reial per als alumnes de primària.
 • Organitza xerrades de formació adreçades a pares i mares
 • Participa en el consell escolar de l’escola amb un representant.
 • Atén i canalitza de les inquietuds dels pares i mares relacionades amb l’escola a través del consell escolar i de reunions periòdiques amb l’equip directiu de l’escola.
 • Gestiona el reciclatge de llibres i xandalls de l’escola.

Objectius Generals

 • Els objectius de l’AMPA són:

  • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i alumnes del centre. També als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l’educació de llurs fills.
  • Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit cultural, social, esportiu i econòmic del nostre entorn.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, coescolars o de serveis.
  • Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de la responsabilització en l’educació familiar.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats esportives i culturals orientades.
  • Vetllar per una educació cristiana dels alumnes i pel manteniment del caràcter propi del centre.

Gestió de l’AMPA

L’AMPA és gestionada per la Junta que està formada per: president/a, tresorer/a i secretari/a i per diversos vocals que formen part de comissions de treball. 

La junta es reuneix un cop aproximadament cada més i mig per informar i coordinar les tasques de les comissions i tractar nous temes i/o problemes que s’hagin plantejat. 

Qualsevol pare o mare de l’escola pot formar part de les comissions i pot presentar la seva candidatura per a ser membre de la Junta. 

Tots els pares i mares de la Junta fan les tasques de manera voluntària i no remunerada. 

Així mateix si no podeu o no voleu formar part de la Junta però voleu col.laborar en tasques puntuals com ara la festa del pare coll, podeu enviar les vostres dades de contacte a l’adreça info@ampafedacmanresa.org 

 

Qui forma la junta de l’AMPA?
 

President/a: Raquel Garcia

Tresorer/a: Marta Bruque

Secretari/a: Susana Gonzalez

Coordinador/a festes: Marga Riera

Coordinador/a coescolars: Pep Martin

Vocals de l’AMPA: Anabel Benavides, Ester Sanchez, Imma Piñero, Judit Cruz, Judit Izquierdo, Queralt Boqué, Laura Marsal, Laura Torras, Maria Josep Fernandez, Marisol Vazquez, Silvia Gomez, Tomas Montero.

 

Estatuts de l’AMPA 

FEDAC_Manresa_1864_IME_20_Estatuts_diligenciats