Qui som

Què és l’AMPA FEDAC Manresa?

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre, que es regeix per uns estatuts propis i que està construïda per les mares i els pares amb fills estudiants en el col·legi.

Qualsevol mare o pare dels alumnes de l’Escola pot associar-se a l’AMPA. Per això cal pagar una quota fixada a l’any i complir els estatus acordats

Què fa l’AMPA?

 • Organitza i fa el seguiment de les activats coescolars.
 • Organitza la festa de l’AMPA Pare Coll i el carnestoltes.
 • Col·labora en la festa de la castanyada i en la visita del patge reial per als alumnes de primària.
 • Organitza xerrades de formació adreçades a pares i mares
 • Participa en el consell escolar de l’escola amb un representant.
 • Atén i canalitza de les inquietuds dels pares i mares relacionades amb l’escola a través del consell escolar i de reunions periòdiques amb l’equip directiu de l’escola.
 • Gestiona el reciclatge de llibres i xandalls de l’escola.

Objectius Generals

 • Els objectius de l’AMPA són:

  • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i alumnes del centre. També als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l’educació de llurs fills.
  • Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit cultural, social, esportiu i econòmic del nostre entorn.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, coescolars o de serveis.
  • Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de la responsabilització en l’educació familiar.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats esportives i culturals orientades.
  • Vetllar per una educació cristiana dels alumnes i pel manteniment del caràcter propi del centre.

Gestió de l’AMPA

L’AMPA és gestionada per la Junta que està formada per: president/a, tresorer/a i secretari/a i per diversos vocals que formen part de comissions de treball. 

La junta es reuneix un cop aproximadament cada més i mig per informar i coordinar les tasques de les comissions i tractar nous temes i/o problemes que s’hagin plantejat. 

Qualsevol pare o mare de l’escola pot formar part de les comissions i pot presentar la seva candidatura per a ser membre de la Junta. 

Tots els pares i mares de la Junta fan les tasques de manera voluntària i no remunerada. 

Així mateix si no podeu o no voleu formar part de la Junta però voleu col.laborar en tasques puntuals com ara la festa del pare coll, podeu enviar les vostres dades de contacte a l’adreça info@ampafedacmanresa.org 

 

Qui forma la junta de l’AMPA?
 

President/a: Raquel Garcia

Tresorer/a: Marta Bruque

Secretari/a: Susana Gonzalez

Coordinador/a festes: Marga Riera

Vocals de l’AMPA: Marga Riera, Imma Mares, Maria Garcia, Maria Habimana, Judit Puig, Montse Diaz, Zenon, Mariona Selva, Pep Martin, Cristina Robles, Amal, Sabra Rekima, Manuel Martin, Lorena Gomez, Javier Perez,  Gemma Garcia, 

FEDAC_Manresa_1864_IME_20_Estatuts_diligenciats