Coescolars

Ordinografia-informàtica

Aprenentatge progressiu de l’ús del teclat d’ordinador per al posterior aprofundiments en l’ús d’ordinadors personals
amb el programa bàsic d’edició de textos, presentacions i edicions de vídeos
Objectius: treballar la manipulació i coneixement del instruments i material informàtic de forma acurada per tal que el nen/a l’integri com a eina més,
d’ús corrent.

Horari: Dimcres de 14h a 15h (A partir de 3r E.P.)

Preu soci: 18€

Preu no soci: 24€

Per dur a terme l’activitat caldrà un mínim de 8 alumnes