Activitats coescolars de cultura curs 2016-17

En línia amb el projecte educatiu de l'escola, l'AMPA ofereix les activitats coescolars organitzades des de la comissió de cultura. Es tracta d'activitats enfocades a desenvolupar la creativitat, i millorar i perfeccionar les habilitats artístiques, motrius i manipulatives dels nens.

Les activitats s'ofereixen a totes les famílies de l'escola. El socis gaudiran d'un millor preu, ja que els no associats han de pagar un plus sore el preu base de l'activitat.

Les activitats comencen a inicis del mes d'octubre i finalitzen al maig. L'AMPA es reserva el dret a anul·lar o modificar els horaris en funció de la demanda.

Els responsables de l'activitat recolliran els alumnes més petits a la sortida del menjador per les activitats de 14h a 15h i a classe per les activitats de 17h a 18h.

 

Les altes i baixes que es produeixin durant el curs, s'han de fer arribar abans del dia 20 del mes anterior a la baixa/alta, per escrit a la bústia de l'AMPA (dins del pati cobert al costat de P2) o per correu electrònic a:

CAL TENIR EN COMPTE QUE Els preus exactes de les activitats coescolars de cultura es determinaran a l'inici del curs 2015-2016 i anirà determinat segons les inscripcions i horaris establerts.

Vist: 331

"Tot està per fer i tot és possible." Miquel Martí i Pol